Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace k zápisu do ZŠ Křenovice pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID 19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky: qp6igqk),
2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na skola@zskrenovice.cz
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (lze každý pracovní den od 8 do 14 hodin, termín a čas podání je třeba nahlásit na tel. číslech 544 223 073, 544 223 131).

Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání je od 12. 4. do 23. 4. 2021. V tomto termínu musí být žádost s vyplněným zápisovým lístkem podána jedním z výše uvedeným způsobů. Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (nejpozději do 3. 5. 2021) a seznam přijatých bude zveřejněn na webových stránkách školy (pod daným registračním číslem) od 6. 5. 2021.
Stejným způsobem a ve stejném termínu bude podávána žádost o odklad povinné školní docházky a nejpozději do 30 dnů (do 31. 5. 2021) bude nutné doložit tuto žádost o doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení (nebo doporučení klinického psychologa). Po dodání těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky.
Všechny potřebné formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad, zápisový lístek) budou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz) nebo v MŠ Křenovice. Přidělená registrační čísla budou zákonným zástupcům poslána e-mailem, proto je třeba uvést elektronickou adresu v zápisním lístku. K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírově podobě – prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu.
Zápis bude probíhat stejně jako v dubnu 2020. V letošním školním roce ZŠ Křenovice ze známých důvodů nemohla organizovat tzv. edukační skupiny, tedy přípravná setkání předškoláků s učiteli prvního stupně základní školy. Pokud to epidemiologická situace dovolí, jsme připraveni alespoň jednu tuto aktivitu realizovat. Stejně tak podle možností proběhne někdy v červnovém termínu setkání rodičů s učiteli prvních tříd. S velkou pravděpodobností budou pro školní rok 2021/2022 otevřeny dvě první třídy.

Formuláře ke stažení ZDE.

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice

Zpět nahoru