Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hasičský sbor Křenovice

Dobrovolný hasičský sbor byl v Křenovicích založen 6. září 1891 na popud tehdejšího nadučitele Josefa Ludikovského. Od té doby se v řadách sboru vystřídalo již několik generací našich občanů a hasiči stále patří mezi nejvýznamnější spolky v naší obci.

Nejstarší fungující spolek v Křenovicích působí již více, než 120 let, hasiči patří mezi hlavní nositele kulturně společenského života v obci. Přímo pořádají kulturní akce, jako jsou tradiční „vostatky“ či Kateřinská zábava, na spoustě jiných akcí v Křenovicích se podílejí a pomáhají. Družstva mužů, žen a dětí soutěží v požárním sportu a dosahují velmi dobrých výsledků. Naposledy to bylo družstvo starších žáků, které v roce 2010 zvítězilo v Přeboru Moravské hasičské jednoty. Nejedná se o novodobou záležitost, hasiči – sportovci mají na co navazovat, například v třicátých letech minulého století, při první soutěži autostříkaček získal náš sbor 1. cenu – Zlatou přilbu. Velkým impulsem pro rozvoj sportu u našeho sboru byla mezinárodní soutěž CTIF v Brně v roce 1973, kdy jsme hostili požárníky z německé Bochumi.

Nejdůležitější činností však stále zůstává práce jednotky požární ochrany, kterou zřizuje Obec. Naše jednotka je zařazena v Integrovaném záchranném systému v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo naši obec. Za dobu působení hasičského sboru naši hasiči vyjeli k téměř 800 zásahům při požárech, povodních a jiných událostech. K tomu jim pomáhá technika, která byla v posledních letech doplněna a modernizována. Jednotka disponuje 2 cisternovými (CAS 24 Š706 RTHP a CAS 32 T815) a 2 dopravními automobily (VW Transporter a Š Felicia), do vybavení dále patří např. motorové čerpadlo, plováková čerpadla, motorová pila, vzduchové dýchací přístroje, elektrocentrála, přetlakový ventilátor atd. Členové jednotky pověření starostou obce absolvují pravidelný výcvik a účastní se odborných školení tak, aby jejich akceschopnost odpovídala platným normám a zákonům ČR.

Sbor má v současné době cca 120 členů, z toho 70 činných a 50 přispívajících., v zásahové jednotce je zařazeno 20 hasičů.

Členem sboru se může stát každý občan, kterému není cizí myšlenka dobrovolné práce ve smyslu hasičského motta „Bližnímu ku pomoci…“

starosta sboru Ladislav Šmerda, tel. 724 045 324, e-mail: ladislavsmerda@seznam.cz
velitel jednotky Ing. Petr Zejda, tel. 724 826 630, e-mail: velitel.krenovice@centrum.cz

Moravská hasičská jednota, hasičský sbor, Křenovice 683 52 Křenovice

Zpět nahoru