Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Skupina historického šermu Buhurt

Základní údaje

Skupina nemá dlouhého trvání. Vznikla teprve před několika lety, a to 3. ledna 1990. Přesto její činnost je velmi bohatá a zajímavá. V průběhu let prošlo skupinou na šedesát osob, aby se nakonec její početní stav ustálil na počtu kolem 30-ti členů. Vypisovat zde místa všech našich dosavadních vystoupení nemá smysl, protože jejich počet dosáhl víc jak tisíc.

Vystupujeme jak u nás v České republice na hradech, zámcích či městských slavnostech, tak i po celé Evropě. Navštívili jsme již Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Francii, Belgii, Korsiku, Maltu, Itálii, Švýcarsko a Holandsko.

Zabýváme se především třemi historickými obdobími:

  • obdobím středověku (13. až 15. století),
  • obdobím třicetileté války (17. století)
  • obdobím Napoleonských válek (19. století)

Skupina také několikrát spolupracovala s televizí a filmem, např.: anglický film „The good King“, soutěžní seriál ČT „O poklad Anežky České“, pohádky „O třech rytířích a lněné kytli“„Putování za perlovou pannou“, historický velkofilm „Joan of Arc“, vícedílný film z Napoleonských válek „Andreas Hofer“, dokumenty s historickou tematikou „Bastila 1789“ a „Vídeň 1683“.

Cíl naší činnosti zůstává od počátků skupiny stále stejný: co nejvíce zachovat historickou autenticitu a věrohodnost výstroje i výzbroje a zároveň poskytnout ve svých vystoupeních divákům co nejkvalitnější umělecký i historický zážitek.

 Video historického šermu: http://www.youtube.com/watch?v=znybccKYmJk&feature=youtu.be

Vedoucí skupiny:

Roman Rychlý
Habrovany 286
683 02  Habrovany

 

SHŠ Buhurt, Brněnská 156, 683 52 Křenovice, vedoucí skupiny: Roman Rychlý, Habrovany 286, 683 02 Habrovany, e-mail: buhurt@seznam.cz, mobil: 608 640 847

Zpět nahoru