Pod křenovskó májó

10. 06. 2012, 13:05 - 10. 06. 2012, 23:59

Místo konání: areál Sokolského hřiště

XXVI. ročník regionálního folklorního festivalu