Dům dětí

Rok 2020 Dům dětí je v Křenovicích v provozu od roku 1995. Užívá ho Zákládní škola Křenovice, Základní umělecká škola Slavkov, taneční soubory Křenováček a Křenovák, dětské zájmové kroužky a oddíly, místní hudebníci, probíhají zde rovněž cvičení pro veřejnost, např. aerobic či pilates. 

Základní údaje, Rozvrh hodin

Základní údaje

Adresa: Dům dětí, Svárovská 39
Provozovatel DDM: Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ 00291943, DIČ CZ00291943
tel. 544 223 119, e-mail: oukrenovice@politavi_cz
Správce DDM:  Martina Michalská, tel. 544 223 119, 606 030 487
Využívané prostory: - 2 klubovny pro činnost zájmových kroužků
- sál v prvním patře o rozměrech cca 9 x 9 m
- hudebna (pouze pro ZUŠ)
- hudební zkušebna (skupina CARETA)
Cena za pronájem: 60 Kč/hod. (K uvedené ceně bude účtována DPH dle platné sazby.)
(platí pouze pro komerční využití budovy pro dospělé, např. cvičení v sále za úplatu, jazykové kurzy apod.; cena je stanovena pro tyto účely jednotná, bez ohledu na velikost a druh využívané místnosti)
 

 Rozvrh hodin na Domu dětí a mládeže

 Více zde: Rozvrh DDM 2019