Křenovická spojka

tema1.jpg „Křenovická spojka“, rozporuplný záměr propojení dvou železničních tratí, které vedou katastrálním územím obce Křenovice.

Výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu

Výjezdní zasedání V pátek 5. prosince 2014 proběhlo v Křenovicích výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva JMK, jehož hlavním tématem byla Křenovická spojka.

 

Výjezdní výrobní výbor k ZÚR JMK ve Vyškově

V polovině června se v souvislosti s nově připravovanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) konal ve Vyškově výjezdní výrobní výbor. 

 

Územní studie prověření variant Křenovické spojky - návrhová část

Na základě námitek obcí Křenovice a Zbýšov proti zařazení jižní varianty Křenovické spojky do Zásad územního rozvoje JMK zadal Jihomoravský kraj zpracování prověřovací studie. Ta prokazuje, že je technicky možné i propojení obou tratí v severní části obce.

 

Shrnutí dění kolem Křenovické spojky do června 2012

V roce 1953 byla vyměřena železniční spojka z vlárské trati směrem ke Zbýšovu k trati přerovské, na podzim téhož roku však byly práce zastaveny. Po padesáti letech byla myšlenka propojení tratí u Křenovic opět oživena.

 

Křenovická spojka

tema1.jpg „Křenovická spojka“, rozporuplný záměr propojení dvou železničních tratí, které vedou katastrálním územím obce Křenovice.

 

Dokumenty: