Mezivodí

Mezivod_____banner.jpg Projekt revitalizace části mlýnského náhonu a vytvoření tůní, mokřadů a polosuchého poldru v lokalitě Mezivodí.

Realizace projektu

Na projekt „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí“ požádala Obec Křenovice z Operačního programu životního prostředí o dotaci.

 

Záměr revitalizace mlýnského náhonu a protipovodňových opatření v lokalitě Mezivodí

Na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2012 byl představen záměr na realizaci projektu protipovodňového opatření (PPO) a současně obnovení části mlýnského náhonu v lokalitě Mezivodí.

 

Historické fotografie:

Fotografie z průběhu realizace akce:

Dokumenty: