Pytlový sběr plastů a papíru

Pytlový sběr První svoz pytlů s plasty a papírem proběhl v úterý 18. března 2014. 

PYTLOVÝ SBĚR PAPÍRU

Od 1. 3. 2020 bude zrušen svoz papíru pracovníky obce. Papír řádně roztříděný a svázaný bude možné odevzdat na sběrném dvoře v otevírací době. Po předešlé domluvě naši zaměstnanci starším a nemohoucím občanům roztříděný a svázaný papír odvezou.

PAPÍR – modré pytle

Co patří do sběrového papíru?

Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru?

Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony - tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, jednorázové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií, uhlový papír (kopírák), pauzovací papír, papírová plata od vajec.

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ

Každé liché úterý (před svozem popelnic) provádí pracovníci obce svoz pytlů s plasty. Pytle je nutné přistavit k popelnici nebo na místo svozu v pondělí večer nebo v úterý ráno, neboť svoz začíná v 8.00 hod. Pytle připravené k odvozu musí být zavázané, aby se odpady nevysypávaly a dalo se s nimi manipulovat.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty?

PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, kelímky od potravin, nápojové kartony.

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty?

Silně znečištěné plasty, obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický, pěnový polyuretan-molitan, pneumatiky, videokazety, kabely, sprejové lahve, obaly od olejů, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv.

Pytle na papír a plasty je možné si vyzvednout na OÚ Křenovice.

Pytle musí být viditelně popsané číslem domu. Neoznačené a nezavázané pytle nebudou svezeny a občan je musí odvézt na sběrný dvůr sám.

Jak třídit odpad z domácností - informace RESPONA