Rekonstrukce ulice Kopečná

kopecna_1984.jpg PROJEKT BYL DOKONČEN V ČERVENCI 2015. 

Na základě zjištěných potřeb zadala obec přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu chodníku na ulici Kopečná a současně i na řešení parkování v této lokalitě. Dokumentaci připravuje společnost RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Brno, která se specializuje na projektování dopravních staveb.

V současné době je připravena dokumentace pro územní řízení, které již bylo zahájeno. Projekt řeší celou stavbu ve třech základních stavebních objektech, kterými jsou SO 121 - Rekonstrukce stávajícího úseku chodníku, SO 122 - Výstavba nového chodníku v dolní části ulice a SO 123 - Kolmá parkovací stání v horní části ulice. 

Toto členění na stavební objekty umožní následnou výstavbu dle potřeby rozdělit, což se týká především navrženého parkovacího stání. Projekt zde využívá pozemku obce v horní části po pravé straně ve směru nahoru, kapacitně včak tato stání mohou pojmout jen 10 osobních vozidel, což je pro celou ulici Kopečnou nedostačující. Proto prioritou obce je nalézt jiné řešení, v současné době se snahy upínají především k možnosti případného "zjednosměrnění" ulice tak, aby bylo možné podélné stání přímo na komunikaci v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ulice Kopečná je však současně silnicí III. třídy, proto v současné době probíhá komunikace se Sparávou a údržbou JmK ve Vyškově o možnostech převedení silnice na místní komunikaci. To by následně usnadnilo realizaci zamýšleného zjednosměrnění.

Projektová dokumenatce pro územní řízení ke stažení: