Sál obecní hospody

Obecní hospoda Sál obecní hospody je druhým sálem obce, který je využíván ke kulturně společenským akcím, má kapacitu cca 100 osob. Součástí sálu je  jeviště a prostory zázemí vybavené pro divadelní vystoupení. Část sálu je oddělená skládací přepážkou a slouží rovněž jako provozní místnost pohostinství.

Základní informace o sálu

Adresa: Divadelní sál obecní hospody, Křenovice, Brněnská 156
Provozovatel sálu: Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ 00291943, DIČ CZ00291943
tel. 544 223 119, e-mail: oukrenovice@politavi_cz
Správce sálu: Pavel Doležal, tel. 607 571 790
Kapacita sálu: 100 osob
Stručná charakteristika: Jedná se o sál, který je součástí prostor obecní hospody, je rozdělaný skládací dřevěnou zástěnou na provozní prostor pohostinského zařízení a část sálu s pódiem. Hlavní vstup do sálu je přes obecní dvůr z ul. Nádražní. Součástí sálu jsou prostory zázemí divadelního spolku. Sociální zařízení je ve vstupním vestibulu, společné s hospodou. 

Podmínky pronájmu:

  • Pronájem sálu je možný po dohodě se správcem sálu.
  • Je možné pronajmout polovinu sálu s pódiem (z předpokladu souběhu akce a provozu pohostinství) nebo celý sál včetně provozního prostoru pohostinství.
  • Zařízení obecní hospody není předmětem pronájmu sálu, místnosti výčepu a kuchyňky jsou uzavřeny, pokud se pořadatel akce nedohodne s provozovatelem pohostinství jinak.
  • V pátek, s ohledem na provoz pohostinství, nelze pronajmout celý sál včetně provozního prostoru pohostinství, pokud se pořadatel akce nedohodne s provozovatelem pohostinství jinak.
  • Nájemce převezme sál včetně vybavení od správce, kterému po ukončení akce (prodeje, činnosti atd.) sál opět předá, a to řádně uklizený, včetně všech jím využitých prostor (sociální zařízení, vestibul atd.). Provozovatel nabízí službu zajištění úklidu sálu, upřesnění v ceníku.
  • Další podmínky pronájmu jsou upřesněny provozním řádem sálu.

Ceník pronájmu sálu:

Celovečerní akce (oslavy, svatby, zábavy apod.) v celém sále 1000 Kč 
Celovečerní akce v polovině sálu bez omezení provozu pohostinství   500 Kč
Krátkodobé pronájmy za každou započatou hodinu   150 Kč
Pronájem poloviny sálu za účelem prodeje zboží v pracovní dny (zpravidla úterý)
od 07:00 do max. 17:00 hodin
1000 Kč
Zajištění úklidu sálu včetně sociálních zařízení po akci provozovatelem   600 Kč
Praní a žehlení zapůjčených ubrusů 20 Kč/kus
K uvedeným cenám bude účtována DPH dle platné sazby.