Kontejnery na bioodpad

Bioodpad Vzhledem k tomu, že se stále množí případy nesprávně uloženého odpadu v kontejnerech na bioodpad, zveřejňujeme následující informace.

Kontejnery na biologický odpad se vyvážejí v těchto intervalech:

červen - říjen: každé úterý

březen - květen, listopad:  každé liché úterý

prosinec - únor:  1x měsíčně 


Dle smlouvy se společností RESPONO, a.s., která kontejnery rozmístěné po obci vyváží,  uvádíme následující informace.

Do kontejnerů na bioodpad je možné ukládat:

 

·        bioodpady z domácností jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,

 

·        bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.

 

Do sběrných nádob na bioodpad je zakázáno ukládat:

větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst,  plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

 

Jak třídit odpad z domácností - informace RESPONA