Veřejné projednání záměru KORCHEM s.r.o.

Veřejné projednání Veřejné projednání záměru společnosti KORCHEM s.r.o. se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu ve Společenském sále na Václavské ulici.

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 31. října 2013 se dostavili zástupci společnosti KORCHEM s.r.o., která má záměr umístit do budovy bývalého družstva na ulici Mlýnské provozovnu výroby chemických přípravků. V rámci řízení krajského úřadu byla ze strany obce a občanů vznesena řada námitek a nesouhlasných stanovisek.

Přítomen byl jednatel p. Rožnovský a vedoucí výroby (hlavní chemik) p. Stuchlík. Pan Rožnovský sdělil základní informace o společnosti KORCHEM a uvedl, že se zabývají mícháním průmyslových a ekologických chemikálií (předložil stanovisko společnosti k připomínkám - k nahlédnutí zde). P. Stuchlík uvedl, že se jedná o ekologickou výrobu s využitím přírodních látek, které mají atesty na biologickou odbouratelnost.

Starosta navrhl, aby společnost připravila veřejnou prezentaci záměru včetně informací o stavebních úpravách, provozních podmínkách a vlastnostech používaných chemických látek.

Bylo dohodnuto veřejné projednání na čtvrtek 14. listopadu 2013 od 18:00 hodin ve Společenském sále na Václavské ulici.

KORCHEM - vypořádání s připomínkami