Realizace projektu

Na projekt „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí“ požádala Obec Křenovice z Operačního programu životního prostředí o dotaci.

Žádost byla projednána a schválena. Pro tuto akci činí celkové náklady 18 683 tis. Kč, schválená dotace je ve výši 16 782 tis. Kč, tj. 89,8 %.

V současné době probíhá na stavební práce výběrové řízení.

Podrobnější informace o projektu:
Textová část A.B.E.I. - Krenovice.pdf

Technická zpráva F.3.1. náhon SO 02 TZ.pdf

a v předešlém článku zde.