Záměr společnosti KORCHEM

Korchem1.jpg Podklady společnosti KORCHEM  k záměru zřídit v obci výrobní a skladovací prostory pro chemickou výrobu.

Články k tématu: 

Zveřejnění dokumentace posuzovaného záměru

Korchem Každý může zaslat své písemné vyjádření ke zveřejněné dokumentaci záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce kraje , což v tomto případě bylo 22. září 2014. 

 

Veřejné projednání záměru KORCHEM s.r.o.

Veřejné projednání Veřejné projednání záměru společnosti KORCHEM s.r.o. se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu ve Společenském sále na Václavské ulici.

 
Podklady, které společnost KORCHEM s.r.o. poskytla obci Křenovice v souvislosti se svým záměrem: