Dítě v mateřské škole

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Zákonný zástupce nezletilého dítěte
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + souhlas s evidováním osobních údajů
Rodný list dítěte
Potvrzení o povinném očkování na evidenčním listu – evidenční list obdrží zákonný zástupce ve školce v den zápisu a nechá ho potvrdit u lékaře
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
Mgr. Ivan Mazáč – ředitel školy ve spolupráci s Vendulou Kovaříkovou – vedoucí učitelkou MŠ
Kontakt:
ředitelka:  e-mail: skola@zskrenovice_cz;  tel.: 544 223 073; mobil: 602 222 692
vedoucí učitelka: skolka@zskrenovice_cz;  tel.: 544 223 239; mobil: 722 714 029
Úřední hodiny: denně od 8 do 14 hodin (po telefonické domluvě i jindy)  
Jaké jsou poplatky?
Bez poplatku
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů
Přílohy
 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - formulář
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Zařazení dětí do mateřské školy