Kontakty a základní informace

adresar Přehled všech kontaktů na obecní úřad, knihovnu, podatelnu a jednotlivé pracovníky. Na stránce je také informace o úředních hodinách obecního úřadu.


Bankovní spojení: 
KB Vyškov
Číslo účtu: 1625731/0100
IČ: 00291943
DIČ: CZ00291943 (Obec je od 7.3.2011 plátce DPH)

ID datové schránky: 2bvbddi

Obec Křenovice

Adresa: Školní 535, 683 52 Křenovice
Tel.: 544 223 119, 544 223 129
Fax: 544 241 160 
E-mail: oukrenovice@politavi_cz
Web: www.obec-krenovice.cz

 

Provozní doba úřadu

Pondělí   07:30 - 17:00 (úřední den 08:00–17:00)
Úterý      07:30 - 15:00
Středa    07:30 - 17:00 (úřední den 08:00–17:00)
Čtvrtek   07:30 - 15:00
Pátek     07:30 - 13:00

Podání či vyřizování záležitostí mimo úřední dny doporučujeme sjednat telefonicky předem.

Na koho se obrátit?

Zdeněk Žabenský, starosta obce

Tel.: 544 223 129
Mob.: 724 990 393
E-mail: starosta@obec-krenovice_cz

Petr Maděra, místostarosta obce

Mob.: 724 186 613
E-mail: mistostarosta@obec-krenovice_cz

Ing. Ludmila Veselá, tajemnice obecního úřadu

Tel: 544 223 119 

Mob.: 702 048 429
E-mail: tajemnik@obec-krenovice_cz

Anna Kučerová, referent místní správy

Tel: 544 223 119
Mob.: 
724 369 534
E-mail: matrika@obec-krenovice_cz

 • Podatelna
 • Vidimace, legalizace (ověřování podpisů, dokumentů)
 • Czech Point (výpisy – katastr nemovitostí, rejstřík trestů, registr řidičů, obchodní rejstřík)
 • Jubilea, matrika
 • Evidence obyvatel
 • Správa hřbitova
 • Pokladna

Martina Michalská, referent místní správy

Tel: 544 223 119
Mob.: 606 030 487
E-mail: czpoint@obec-krenovice_cz

 • Podatelna
 • Czech Point (výpisy – katastr nemovitostí, rejstřík trestů, registr řidičů, obchodní rejstřík)
 • Svatby, Vítání občánků 
 • Matrika
 • Povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • Správa poplatků
 • Správa DDM, kulturní akce
 • Pokladna

Zdeňka Poláčková, účetní

Tel.: 544 223 119
Mob.: 724 369 534
E-mail: ucetni@obec-krenovice_cz

Zasílání informativních SMS zpráv
(například o lokálním přerušení dodávek el. energie, vody či plynu nebo o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce. SMS zprávy nenahrazují obecní rozhlas)

Zájemci o zasílání informativních SMS zpráv volejte na tel. č. 544 223 119 nebo pište na e-mailovou adresu czpoint@obec-krenovice_cz žádost o zaevidování do databáze odběratelů SMS zpráv. Uveďte svoje jméno a příjmení, ulici s číslem popisným a číslo mobilního telefonu, na kterém budete SMS zprávy přijímat.