Nadřazené strategické dokumenty a studie

kruhový objezd V této sekci jsou přístupné nadřazené strategické dokumenty, rozvojové studie a územně plánovací podklady Jihomoravského kraje, které se přímo dotýkají rozvoje naší obce.

Územní studie silnice II/416 Slavkov - Žatčany

kruhový objezd Pořizovatelem studie, která zpřesňuje možnou trasu přeložky silnice II/416 v úseku mezi Slavkovem a Žatčany, byl Jihomoravský kraj. Studie byla zpracována jako podklad pro územně plánovací dokumentaci kraje i jednotlivých obcí a řeší mimo jiné i návrh obchvatu Křenovic.