Platby poplatků převodem z účtu

money1 Můžete využít možnosti platit poplatky bankovním převodem. Jednotné číslo účtu obce je  1625731/0100 .

Sazby

Poplatek za psy:

  • 80 Kč, každý další 120 Kč
  • Důchodci platí za psa 50 Kč, každý další pes 80 Kč

Poplatky za svoz odpadů:

  • Sazba poplatku od 1. 1. 2016: 460,- Kč/osoba
  • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 
  • Poplatek lze uhradit i jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Hřbitovní poplatky: 

  • viz instrukce na zaslané složence

Rozlišující údaje plateb dle poplatků:

číslo účtu: 1625731/0100

Předmět

Variabilní s.

Specifický s.

Zpráva pro příjemce

Svoz odpadu

1340

číslo popisné

Částky a jména, za které je poplatek odváděn

Poplatky za psy

1341

číslo popisné

Vaše jméno a příjmení

       

Hřbitovní poplatek

3632 2111

číslo hrobu*

Vaše jméno a příjmení

* číslo hrobu je uvedeno na složence