Platby poplatků převodem z účtu

money1 Můžete využít možnosti platit poplatky bankovním převodem na účet obce vedený u KB, a.s. Jednotné číslo účtu obce je  1625731/0100

Sazby na rok 2020

Poplatek za psy (dle obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019)

  • 200 Kč, každý další 300 Kč
  • Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatky za svoz odpadů (dle obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019)

  • 500 Kč/osoba
  • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 
  • Poplatek lze uhradit i jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Hřbitovní poplatky: 

  • Výše poplatku dle individuální dohody

Rozlišující údaje plateb dle poplatků:

číslo účtu: 1625731/0100

Předmět

Variabilní s.

Specifický s.

Zpráva pro příjemce

Svoz odpadu

1340

číslo popisné

Částky a jména, za které je poplatek odváděn

Poplatky za psy

1341

číslo popisné

Vaše jméno a příjmení

       

Hřbitovní poplatek

3632 2111

číslo hrobu*

Vaše jméno a příjmení

* číslo hrobu je uvedeno na složence