Úřední deska

Oficiální úřední deska obce Křenovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu  na ulici Školní.

Vyvěšeno Svěšeno Název Vyvěsil
17.01.2020 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 12-2019 OÚ Křenovice
17.01.2020 pdf Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. OÚ Křenovice
03.01.2020 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2020 OÚ Křenovice
02.01.2020 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 11-2019 OÚ Křenovice
09.12.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 10-2019 OÚ Křenovice
04.12.2019 03.02.2020 pdf Rozhodnutí o udělení oprávnění poskytování zdravotních služeb, Rozhodnutí o odejmutí oprávnění poskytovatele zdravotních služeb OÚ Křenovice
27.11.2019 31.01.2020 pdf Návrh rozpočtu obce Křenovice na rok 2020 - rozšířený OÚ Křenovice
20.11.2019 31.01.2020 pdf Návrh rozpočtu obce Křenovice na rok 2020
Rozpočet obce bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. prosince 2019.
OÚ Křenovice
06.11.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 9-2019 OÚ Křenovice
01.10.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 8-2019 OÚ Křenovice
10.09.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 7-2019 OÚ Křenovice
03.09.2019 31.12.2023 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka-Stav-k-1.8.2019--okres-Vyskov(2).xls OÚ Křenovice
26.08.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 6-2019 OÚ Křenovice
02.07.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření 5-2019 OÚ Křenovice
02.07.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření 4-2019 OÚ Křenovice
04.06.2019 pdf Závěrečný účet Obce Křenovice za rok 2018 OÚ Křenovice
04.06.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření 3-2019 OÚ Křenovice
09.05.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření 2-2019 OÚ Křenovice
09.05.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové provizorium na rok 2019 OÚ Křenovice
15.04.2019 31.01.2020 pdf Rozpočtové opatření 1-2019.pdf OÚ Křenovice
05.04.2019 31.12.2022 pdf Opatření obecné povahy Min.Zemědělství 18918 OÚ Křenovice
19.03.2019 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2019
Obec Křenovice
OÚ Křenovice
26.02.2019 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.2.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
03.07.2018 pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
starosta
Ludmila Veselá
22.02.2018 pdf Schvaleny strednedoby vyhled obce Krenovice na rok 2019-2021
starosta obce
Ludmila Veselá
11.09.2017 31.12.2023 xlsx Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.8.2017
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
17.07.2017 pdf DSO ŽLaP Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
DSO Ždánický les a Politaví
Ludmila Veselá
02.12.2015 17.12.2025 pdf Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Ludmila Veselá
11.08.2015 11.08.2020 pdf Uzavření VPS s městem Slavkov o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Ludmila Veselá
28.07.2014 31.12.2023 pdf 2. výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
OÚ Křenovice
15.07.2013 pdf Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty
OÚ Křenovice
OÚ Křenovice

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace