Úřední deska

Oficiální úřední deska obce Křenovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu  na ulici Školní.

Vyvěšeno Svěšeno Název Vyvěsil
09.04.2020 11.05.2020 pdf VV - zpřístupnění HPS daň z nemovitých věcí na rok 2020 OÚ Křenovice
07.04.2020 21.04.2020 pdf Svolání zasedání zastupitelstva obce č. 10
Zasedání ZO se uskuteční 20. 4. 2020 v 19 hod. v obřadní místnosti OÚ Křenovice, Školní 535.
Vítězslava Štefková
06.04.2020 31.12.2022 pdf Příloha č. 1 k OOP č.j. 17110_2020-MZE-16212 OÚ Křenovice
06.04.2020 31.12.2022 pdf OOP č.j. 17110_220-MZE-16212 OÚ Křenovice
01.04.2020 21.04.2020 pdf 2020 Záměr obce - prodat pozemky ul. Havlíčkova Vítězslava Štefková
31.03.2020 pdf Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty OÚ Křenovice
30.03.2020 pdf Opatření starosty k uzavření OÚ Křenovice Vítězslava Štefková
17.03.2020 pdf Rozpočtové opatření č. 1-2020 Vítězslava Štefková
17.03.2020 pdf Rozhodnutí - regulace dopravy OÚ Křenovice
13.03.2020 13.04.2020 pdf Usneseni_vlady_nouzovy_stav OÚ Křenovice
11.03.2020 31.12.2023 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka- stav k 1.2.2020 OÚ Křenovice
29.01.2020 pdf Info. o zveřejnění rozpočtu 2020 - DSO ŽLaP OÚ Křenovice
17.01.2020 pdf Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. OÚ Křenovice
03.01.2020 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2020 OÚ Křenovice
03.09.2019 31.12.2023 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka-Stav-k-1.8.2019--okres-Vyskov(2).xls OÚ Křenovice
04.06.2019 pdf Závěrečný účet Obce Křenovice za rok 2018 OÚ Křenovice
05.04.2019 31.12.2022 pdf Opatření obecné povahy Min.Zemědělství 18918 OÚ Křenovice
19.03.2019 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2019
Obec Křenovice
OÚ Křenovice
26.02.2019 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.2.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zdeněk Žabenský
03.07.2018 pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
starosta
Zdeněk Žabenský
22.02.2018 pdf Schvaleny strednedoby vyhled obce Krenovice na rok 2019-2021
starosta obce
Zdeněk Žabenský
11.09.2017 31.12.2023 xlsx Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.8.2017
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zdeněk Žabenský
17.07.2017 pdf DSO ŽLaP Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
DSO Ždánický les a Politaví
Zdeněk Žabenský
02.12.2015 17.12.2025 pdf Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Zdeněk Žabenský
11.08.2015 11.08.2020 pdf Uzavření VPS s městem Slavkov o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Zdeněk Žabenský
28.07.2014 31.12.2023 pdf 2. výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
OÚ Křenovice

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace