Úřední deska

Oficiální úřední deska obce Křenovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu  na ulici Školní.

Vyvěšeno Svěšeno Název Vyvěsil
19.03.2019 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2019
Obec Křenovice
OÚ Křenovice
19.03.2019 04.04.2019 pdf Veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení - kanalizace a vodovod Na Plachtě
MěÚ Slavkov u Brna
OÚ Křenovice
14.03.2019 30.03.2019 pdf Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (kormorán velký)
Ministerstvo životního prostředí
OÚ Křenovice
08.03.2019 24.03.2019 pdf Záměr prodeje pozemku
Město Valtice
OÚ Křenovice
26.02.2019 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.2.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
25.02.2019 28.03.2019 pdf Hromadný předpisný seznam poplatníků
Veřejná vyhláška MMB
Ludmila Veselá
06.12.2018 pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb.
starosta obce
Ludmila Veselá
03.07.2018 pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
starosta
Ludmila Veselá
22.02.2018 pdf Schvaleny strednedoby vyhled obce Krenovice na rok 2019-2021
starosta obce
Ludmila Veselá
11.09.2017 31.12.2023 xlsx Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.8.2017
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
17.07.2017 pdf DSO ŽLaP Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
DSO Ždánický les a Politaví
Ludmila Veselá
02.12.2015 17.12.2025 pdf Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Ludmila Veselá
11.08.2015 11.08.2020 pdf Uzavření VPS s městem Slavkov o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Ludmila Veselá
28.07.2014 31.12.2023 pdf 2. výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
OÚ Křenovice
15.07.2013 pdf Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty
OÚ Křenovice
OÚ Křenovice

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace