Úřední deska

Oficiální úřední deska obce Křenovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu  na ulici Školní.

Vyvěšeno Svěšeno Název Vyvěsil
19.09.2019 15.10.2019 pdf Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 570 OÚ Křenovice
18.09.2019 15.10.2019 pdf Záměr obce - pronájem části pozemku - stánek PNS OÚ Křenovice
10.09.2019 pdf Rozpočtové opatření č. 7-2019 OÚ Křenovice
09.09.2019 25.09.2019 pdf OOP místní úprava provozu na silnici č. II-416 u přejezdu P7909 v km 20,548 trati Brno - Vlárský průsmyk OÚ Křenovice
05.09.2019 26.09.2019 pdf Návrh OOP - OP radiolokátoru Sokolnice OÚ Křenovice
03.09.2019 04.10.2019 pdf OOP př.č.1 OÚ Křenovice
03.09.2019 04.10.2019 pdf OOP- změna,doplnění OOP č.j. 18918-2019-MZE-16212 OÚ Křenovice
03.09.2019 31.12.2023 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka-Stav-k-1.8.2019--okres-Vyskov(2).xls OÚ Křenovice
26.08.2019 pdf Rozpočtové opatření č. 6-2019 OÚ Křenovice
02.07.2019 pdf Rozpočtové opatření 5-2019 OÚ Křenovice
02.07.2019 pdf Rozpočtové opatření 4-2019 OÚ Křenovice
04.06.2019 pdf Závěrečný účet Obce Křenovice za rok 2018 OÚ Křenovice
04.06.2019 pdf Rozpočtové opatření 3-2019 OÚ Křenovice
09.05.2019 pdf Rozpočtové opatření 2-2019 OÚ Křenovice
09.05.2019 pdf Rozpočtové provizorium na rok 2019 OÚ Křenovice
15.04.2019 pdf Rozpočtové opatření 1-2019.pdf OÚ Křenovice
05.04.2019 31.12.2022 pdf Opatření obecné povahy Min.Zemědělství 18918 OÚ Křenovice
19.03.2019 pdf Schválený rozpočet obce Křenovice na rok 2019
Obec Křenovice
OÚ Křenovice
26.02.2019 xls Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.2.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
06.12.2018 pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb.
starosta obce
Ludmila Veselá
03.07.2018 pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
starosta
Ludmila Veselá
22.02.2018 pdf Schvaleny strednedoby vyhled obce Krenovice na rok 2019-2021
starosta obce
Ludmila Veselá
11.09.2017 31.12.2023 xlsx Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.8.2017
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ludmila Veselá
17.07.2017 pdf DSO ŽLaP Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
DSO Ždánický les a Politaví
Ludmila Veselá
02.12.2015 17.12.2025 pdf Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Ludmila Veselá
11.08.2015 11.08.2020 pdf Uzavření VPS s městem Slavkov o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Ludmila Veselá
28.07.2014 31.12.2023 pdf 2. výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
OÚ Křenovice
15.07.2013 pdf Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty
OÚ Křenovice
OÚ Křenovice

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace