Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce