Vítání občánků

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Rodiče dítěte (zákonný zástupce dítěte).
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Základním předpokladem je trvalý pobyt dítěte v obci Křenovice.
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
Martina Michalská - tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487 
e-mail: czpoint@obec-krenovice_cz 
Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 17:00
Jaké jsou poplatky?
Nevybírá se žádný správní poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Není stanovena žádná lhůta.
Přílohy
 
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - tato situace není na portálu GOV popsána