Volební období 2010–2014

Jednací řád schválený 11. 11. 2010 

Osobní údaje zúčastněných v plném znění jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v originálech zápisů na obecním úřadě.