Zápisy z jednání zastupitelstva

Documents Zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce Křenovice. Zde najdete i platný jednací řád zastupitelstva obce pro dané volební období. Ověřené a podepsané zápisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Volební období 2014–2018

Volební období 2010–2014

Volební období 2018-2022