Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Upozorňujeme občany, že rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje byla dnem 18. července do odvolání vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí požáru. V místech se zvýšeným nebezpečím požáru, (tj. lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50m, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur), je zakázáno  rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,  kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,  používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.