Po úspěšném koledování následovalo na Orlovně posezení při čaji či kávě

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Po úspěšném koledování následovalo na Orlovně posezení při čaji či kávě

Foto: Hana Procházková

 |  >Sluníčko nám na to koledování krásně svítí ... Tříkrálové koledování na Školní ulici Tříkrálová sbírka 2014 Křenovice Jedna ze 17 skupinek koledníků i maminky doprovázely nejmenší koledníky ... Rozpečeťování pokladniček na obecním úřadě dle řádných regulí ... zábavné odpoledne pro koledníky Po úspěšném koledování následovalo na Orlovně posezení při čaji či kávě Setkání koledníků na Orlovně Odpolední koledování bylo úspěšné ...

Album: 2014_01_11 Tříkrálová sbírka v Křenovicích