Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Smuteční hlášení

Smuteční oznámení Helena Mixová

Oznamujeme občanům, že zemřela paní Helena Mixová z Hrušek. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu v úterý 2. března 2021 v 15.00 hodin v chrámu Páně sv. Vavřince v Křenovicích. Zarmoucená rodina děkuje všem občanům, kteří vzpomínkou uctí její památku. Jménem Obecního úřadu Křenovice vyslovujeme pozůstalé rodině hlubokou a upřímnou soustrast.

Parte Helena Mixová

Zpět nahoru