20 let existence svazku Ždánický les a Politaví

ŽLaP DSO Ždánický les a Politaví  Vás zve  v pondělí 28.9.2015 od 13.00 hodin na nádvoří zámku v Bučovicích, kde proběhnou oslavy 20. výročí založení Dobrovolného svazku obcí s bohatým kulturním programem. 

Součástí této akce je od 15.00 hodin i vyhodnocení cykloakce - cyklostezky ŽlaP 2015.

Pozvánka: ŽLaP 20 let