Adventní koncert

Koncert Římskokatolická farnost Křenovice srdečně zve na adventní koncert duchovní barokní hudby.

Koncert se uskuteční v neděli 1. prosince 2013 v 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Křenovicích.

Učinkující:
Jana Melišková - zpěv /soprán/, posluchačka magisterského studia zpěvu na Hudební fakultě JAMU v Brně.
Zdeněk Šimek - varhany, posluchač 3. ročníku bakalářského studia oboru manažerství na Hudební fakultě JAMU v Brně.