Nález slavkovské šibenice

Šibenice - kresba K unikátnímu objevu došlo na hranicích katastrů Křenovic a Slavkova u Brna, v lokalitě dodnes nazývané "Spravedlnost", kde byly nalezeny zbytky bývalé šibenice slavkovského panství.

Plánovaná naučná stezka Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích tak získává nečekaný, ale velmi významný bonus v podobě nálezu základů zděné čtvercové stavby o rozměrech cca 6 krát 6 metrů. Zároveň nález doplňuje laickou představu dřevěné šibenice známou z nejrůznějších historických filmů. 

Profesor PhDr. Josef Unger, CSc. z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který společně se svými kolegy a studenty provádí průzkumy šibenic na Moravě, nám upřesnil, že šibenice byly často zděné kamenné stavby, obvykle čtvercového (na Moravě) nebo kruhového či oválného (v Čechách a Polsku) půdorysu, se sloupy, nad kterými byly vztyčeny trámové konstrukce. Tělesné pozůstatky popravovaných se pak ukládaly dovnitř stavby šibenice, což se potvrdilo i při vykopávkách, kdy uvnitř obrysu základů slavkovské šibenice bylo odhaleno velké množství kosterních nálezů.

IMG_1665

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. na místě nálezu.

V současné době byly archeologické práce na "Spravedlnosti" dokončeny, veškeré nálezy i pozůstatky byly převezeny k dalšímu průzkumu, poté budou uloženy v depozitáři okresního muzea ve Vyškově..

Popravčí právo náleželo městu Slavkov celých pět století:

„Roku 1288 vyňal král Václav II. poddané slavkovské komendy Německých Křížovníků z pravomoci úřadů župních a dovolil jim postaviti šibenici. Řád Německých rytířů držel komendu ve Slavkově až do roku 1411. Šibenice tato byla zrušena roku 1789 na hranici slavkovsko-křenovické". (Ličman, A.: Slavkovský okres, Vlastivěda moravská, Brno 1921, s. 328.)

Je velmi obtížné najít nějaké písemné záznamy týkající se hrdelního práva ve Slavkově. Velkou pomoc nám v tomto ohledu poskytuje Dr. Daniel Wojtucki, historik z university ve Wroclavi, který se věnuje této problematice už více, než dvacet let. Tomu se podařilo dohledat několik záznamů o soudních procesech a popravách ve slavkovském panství. Jedním z nich je například tento zápis z první poloviny 18. století, výjimečně psaný v češtině:

Zápis o popravě na slavkovské šibenici

Naučná stezka, která povede z centra obce Křenovice až na místo bývalého popraviště, bude otevřena 25. června letošního roku. Na trase stezky budou celkem 4 zastavení, na kterých se návštěvníci dozvědí informace z historie popravčího a útrpného práva v českých zemích. Doufáme, že se brzy k naší aktivitě připojí i město Slavkov a doplní vhodnou přístupovou trasu z centra města, kde v budově radnice se doposud nachází původní cela šatlavy městského soudu.

Okolí nálezu šibenice bylo ozeleněno, obrys základů stavby bude vyzděn nad povrch. Jako symbol smutných událostí, které se zde odehrávaly, bude poblíž základů šibenice vztyčena replika popravčího kola. Ve středověku, v době tortury, docházelo často k vynucení přiznání, aniž by obviněný byl skutečně vinen. Proto pietní atmosféru místa dotvoří "smírčí" kámen připomínající památku takto nespravedlivě popravených, kteří možná přišli o život i na popravišti slavkovského panství.

Naučná stezka - Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích

První zastavení naučné stezky v centru obce Křenovice. 
Fotografie: archiv obce Křenovice