Benefiční koncert v kostele sv. Vavřince

Koncert Přijměte pozvání na benefiční koncert komorního sboru Collegium musicale bonum.  

Koncert se uskuteční v neděli 18. května v 17 hodin v kostele svatého Vavřince v Křenovicích.

      Smíšený sbor Collegium musicale bonum byl založen při kostele sv. Mikuláše v Šaraticích v červenci 2013 s cílem pozvednout úroveň slavení liturgie a realizovat benefiční koncerty. Repertoár sboru je zastoupen skladbami autorů od renesance po současnost, a to pod vedením Karola Frydrycha. Sbor se podílel na premiéře opusu Do domu Hospodinova brněnského skladatele Vojtěcha Javory, který byl zkomponován k výročí 110 let kostela v Šaraticích, premiéroval Regina coeli téhož autora na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice. V průběhu svátků vánočních realizoval tři koncerty: v Žarošicích, v Kobeřicích a v Šaraticích.

      V Křenovicích vystoupí sbor v rámci pomoci pro KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna. Výtěžek koncertu bude darován na herní prvek dřevěného draka v obnovené školní zahradě. Název školy Karolínka pochází z křestního jména zakladatelky Kongregace Chudých školských sester Karolíny Gerhardinger, pocházející z Bavorska. Ona sama se už ve svých 15 letech stala učitelkou a později zakladatelkou mnoha klášterních škol v různých zemích. Bylo jí jasné, že proměna společnosti závisí na výchově dobrého člověka a pro toto přesvědčení pracovala celý svůj život.

      Křesťanská mateřská škola Karolínka navazuje na tradici vzdělávání v křesťanském duchu, která byla ve Slavkově u Brna zahájena Kongregací Chudých školských sester naší Paní již v roce 1883 a přerušena komunistickým režimem v roce 1950. Dnes školu navštěvuje 75 dětí, o které se stará 15 zaměstnanců. Podstatné je pro nás napomáhat růstu přátelství jak mezi dětmi, tak ve všech ostatních vztazích budujících školní klima. Koncepčně je pro nás nosná pedagogika Franze Ketta, která vychází z křesťanského poselství, učí nás dívat se na svět srdcem a zprostředkovává nám mnoho zajímavých prožitků.

      Na koncert jste srdečně zváni. Pomůžete rozzářit mnoho dětských očí.

 

S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ


Benefiční koncert