Beseda k výročí založení republiky

100 let Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice Vás srdečně zve ve čtvrtek 8. 11. od 17:00 do školní družiny ZŠ Křenovice, kde bude probíhat přednáška ke stému výročí vzniku republiky.

Besedu na téma Vznik ČSR v souvislostech událostí předcházejících a následujících povede Mgr. et Mgr. Stanislava Hasila 

Drobné občerstvení zajištěno. Přezůvky prosíme s sebou.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!