Beseda nejen pro rodiče - PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

MC Domeček MC Domeček připravuje besedu na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ formou prezentace i praktického nácviku.   

Beseda se uskuteční dne 9. 2. 2015 od 17,00 – 18,30 hod a povede ji zdravotní sestra Marcela Straková.

Témata:

Krizový postup, Stavy ohrožující život, Resustitace, Stavy neohrožující život

První pomoc při popáleninách, První pomoc při poraněních hlavy a další

 

Více informací v pozvánce: MCD beseda pro rodiče