Beseda nejen pro seniory

Napoleonské dny Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice srdečně zve všechny občany a především seniory, na besedu na téma  BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ  která se uskuteční ve čtvrtek 29. 3. 2018 od 17 hod v ZŠ Křenovice (školní družina). 

Na téma, které se úzce týká historie naší obce a blízkého okolí, bude hovořit Mgr. Vojtěch Borek, redaktor historických časopisů Bitvy a Vojska nakladatelství Extra Publishing, s.r.o., Brno.

Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno.

Prosíme přezůvky s sebou J a těšíme se na Vaši hojnou účast!