Beseda - první pomoc u dětí

MC Domeček MC Domeček vás zve na pokračování besedy na téma první pomoci.

Tentokrát na téma:

-          první pomoc při náhlých příhodách břišních a jejich důsledky

-          první pomoc při stavech neohrožující život (zlomeniny, bodnutí hmyzem)

Více informací naleznete v pozvánce  MCD První pomoc u dětí II