Výstava trofejí

Myslivost Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty Vyškov a myslivci z Křenovic Vás zvou na výstavu trofejí zvěře ulovené v roce 2012 v honitbách okresu Vyškov.

Tato výstava se bude konat v neděli 7. dubna 2013 ve Společenském sále na Václavské ulici v Křenovicích v době od 8.30–17.00 hodin. K vidění budou trofeje jelenů, daňků, muflonů a srnců. Dále budou k vidění práce žáků mateřské a základní školy. Občerstvení zajištěno.