Čištění Rakovce a úklid odpadků v jeho okolí

V sobotu 25. července 2020. Sraz dobrovolníků v 9:00 hodin u splavu na ulici Příční.

Letní čištění Rakovce

Letošní jarní úklid obce nám bohužel překazila pandemie koronaviru, ale pro všechny, kteří by rádi s úklidem v obci pomohli, máme zprávu, že v sobotu 25. července proběhne čištění Rakovce a úklid odpadků v jeho okolí. V loňském roce se čištění potoka setkalo s úspěchem, tak proč si tuto akci nezopakovat. Rakovec je významným zdrojem vody v naší obci, měli bychom o něj v období prohlubujícího se sucha pečovat. Snad se nám podaří vyčistit i úsek potoka ve středu obce, který loni čištěn nebyl. Sraz bude v 9:00 hodin u splavu u ulice Příční.

V této souvislosti bychom také chtěli připomenout, že využívání veřejné zeleně (trávníků) k parkování automobilů nebo ukládání stavebního materiálu či sutě naše obec eviduje. Jde-li jen o krátkodobou událost, tolerujeme ji. Na pravidelné parkování nebo dlouhodobé ukládání stavebnin na zeleni, která nepatří majiteli materiálu, ale budeme občany upozorňovat a případně toto uskladnění zpoplatníme podle platné obecní vyhlášky.

Na druhou stranu děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k nepořádku nebo se vzorně starají o zeleň u svých domovů, přičemž myslí i na to, že při současném nedostatku povrchové i podzemní vody není nezbytně nutné sekat stále dokola trávníky na pár centimetrů a je vhodné pečovat o naše vzrostlé stromy.

 Výbor životního prostředí a zastupitelstvo obce