Dětský den s Buhurty

rytíř Skupina historického šermu Buhurt srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ DEN NA KŘENOVICKÉ TVRZI. 

Akce se koná v neděli 1. září 2019 v 15:00 hod. na dvoře Obecní hospody v Křenovicích. Program: divadelní představení “Pacholci”, dobové soutěže a střelnice, sladké odměny. Občerstvení zajištěno.

Plakát: Dětský den