Dětský den se SHŠ Buhurt

děti Skupina historického šermu Buhurt pořádá 6. září od 15:00 hod v areálu Sokolského hřiště na ulici Sokolské v Křenovicích Den dětí.

Hry, soutěže, ceny a občerstvení jsou zajištěny pro všechny kluky a děvčata!