Dětský den se SHŠ Buhurt

děti Skupina historického šermu Buhurt pořádá 25. 6. v 15 hod na dvoře Obecní hospody  Dětský den.

DĚTSKÝ DEN NA KŘENOVICKÉ TVRZI 

Program:   šermířská pohádka „Tři princové v bedně“

                   historická střelnice o sladké odměny

                   občerstvení, párek v rohlíku a limonáda