Beseda o vzniku Československého letectva

Letadlo 1. klubový večer na téma  Od vzniku až po 50. léta aneb „Vrtulová éra“  sobota 15. 9. v 18:00  , sál Obecní hospody  Křenovice. Beseduje  historik letectví  Ing. Miroslav Břínek