Doba zvýšeného nebezpečí požáru

oheň Upozorňujeme občany, že rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje byla dnem 18. července do odvolání vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí požáru. 

V místech se zvýšeným nebezpečím požáru, (tj. lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50m, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur), je zakázáno:

- rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň

- kouřit

- odhazovat hořící nebo doutnající předměty

- používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky