Dotazníkové šetření MAS Za humnama

MAS Za humnama Místní akční skupina Za humnama je občanské sdružení, které působí na území 43 obcí, od Měnína po Bučovice a Kojátky, od Pozořic po Těšany a Bošovice. MAS je založena na principech místního partnerství za účelem zlepšování života na venkově v celé jeho pestrosti a vytváření podmínek pro komplexní rozvoj venkova. 

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova a při získávání finanční podpory pro svůj region, především metodou LEADER. Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru, veškerá náměty a projekty vycházejí ze skutečných místních potřeb, tedy zdola, nikoliv direktivně stanoveny krajskou, státní nebo evropskou mocí shora.

V únoru 2013 byly zahájeny práce na společném dokumentu – Integrované strategii rozvoje území MAS Za humnama pro období 2014–2022, který by měl zachytit potřeby a představy občanů, neziskových organizací i podnikatelů v regionu a následně je pomoci uskutečnit za přispění finančních prostředků z EU. 

Ke zjištění těchto potřeb a představ naplánovala MAS několik aktivit, se kterými bude občany, spolky i podnikatele v následujícím půl roce oslovovat:

  • Během března bude probíhat dotazníkové šetření, dotazníky budou dostupné k vyplnění i na internetu, na stránkách www.zahumnama.cz, které se v současné době připravují. 
  • Projednávání potřeb a záměrů s veřejností, tzv. kulaté stoly, budou probíhat od dubna. Pro Křenovice, Hrušky a Vážany nad Litavou se kulatý stůl bude konat 23. 4. od 17:00 hodin v sále obecní hospody v Hruškách.

On-line dotazník pro občany

On-line dotazník pro příspěvkové a neziskové organizace a spolky

Formuláře dotazníků pro vytištění: