DOTAZNÍKY týkající se přípravy Strategického plánu rozvoje obce na období 2021–2027

Vážení spoluobčané, do Vašich poštovních schránek jste obdrželi dotazníky týkající se přípravy STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2021–2027.

Naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje na období od roku 2021, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Informace k dotazníkovému šetření

  • Dotazník vyplňují obyvatelé starší 15 let.
  • Dotazníky jsou vyplňovány a odevzdávány anonymně, budou zpracovány externím subjektem, identifikační číslo není vázáno na konkrétní domácnost, slouží pouze k ochraně před zneužitím webového formuláře.  Po zpracování budou dotazníky skartovány.
  • Dotazník je možné odevzdat v papírové podobě do krabice umístěné v 1. poschodí Obecního úřadu Křenovice, případně do krabice ve stánku pekárny na Václavské ulici v Křenovicích nebo vyplnit on-line.  

ONLINE DOTAZNÍK ZDE 

(Do elektronického dotazníku je nutné použít unikátní kód z tištěnéhi dotazníku, který Vám byl doručen do poštovní schránky. Každý kód je jedinečný a slouží pouze k zamezení opakovanému vyplnění a zneužití dotazníku.)

  • Termín pro vyplnění/odevzdání dotazníků je do 15. srpna 2020.