DRUHÁ SPLÁTKA POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pozor

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili celý poplatek za svoz komunálního odpadu, že druhá splátka je splatná do konce září 2020. Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce.