Informace pro poplatníky daně z nemovitostí

Daň z nemovitosí Územní pracoviště ve Slavkově (dřívější finanční úřad) Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj oznamuje, že v souvislosti s podáváním přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013 rozšiřuje od 21. ledna do 7. února 2013 úřední hodiny.

Více zde: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nem.

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění p.p.

Konkrétní územní pracoviště, které nyní spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle
jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro tanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji je spravujícím územním pracovištěm to, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka.

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitostí:
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí II