Jak správně psát texty aneb základy typografie

Documents Seminář se uskuteční v úterý 11. dubna v 19.00 na obecním úřadě v Křenovicích. 

Je určen pro zájemce z řad zástupců spolků i veřejnosti .

Cílem je upozornit účastníky na jevy, ve kterých se nejčastěji při psaní textů chybuje, seznámit je se základními informacemi o formální úpravě článků.