Jarní zahrádkářská výstava

Květiny a keramika Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice pořádá 12. ročník prodejní výstavy Květiny a Keramika, jejíž součástí bude soutěž žáků ZŠ Křenovice na téma „Rok na vsi“.

Výstava bude otevřena v sobotu 20. dubna od 9–17.00 hodin a v neděli 21. dubna od 8.30–16.00 hodin ve Společenském sále na Václavské ulici.

Pozvánka: výstava