Klíč - NÁLEZ 26. 6. 2020

klíče Dne 26. 6. 2020 byl na ulici Brněnské nalezen klíč. Majitel si ho může vyzvednout na OÚ Křenovice.