Klubový večer

Divadelní představení Moravskoslezská křesťanská akademie, regionální pobočka Křenovice zve 14. dubna v 19:30 do sálu Obecní hospody v Křenovicích na představení skupiny POLETNICE.

Můra usedne v Křenovicích - hrají POLETNICE.

Hosté večera: Ing. Milan Trnka, P. Kamil Václav Sovadina OPraem, Břeťa Jelínek

Plakát: Poletnice Můra