Křenováček

Dětský folklorní soubor Křenováček byl založen v roce 1963 v obci Křenovice, 20 km východně od Brna, v kraji Bitvy tří císařů. Zpracovává lidové zvyky, dětské hry, písně a tance z Brněnska – především východního, okrajově i folklór jižní Hané. Od roku 1984 je každoročně spolupořadatelem regionální přehlídky folklorních souborů „Pod křenovskó májó“.

Křenováček

Soubor navštěvují děti ve věku od tří do šestnácti let, které pracují ve třech věkově odlišných skupinách pod vedením pěti dospělých. Křenováček má svou vlastní flétnovou muziku, kterou při tancích doplňuje harmonika. Soubor vystupuje každoročně při mnoha různých příležitostech. Pořádá pravidelné vánoční pořady a přehlídku folklorních souborů, výchovné koncerty pro školy, vystoupení v domovech důchodců, hostuje na mnoha festivalech v ČR, občas i v zahraničí. V roce 2005 se Křenováček zúčastnil festivalu v Budapešti, v roce 2006 vystupoval na festivalu v Srbsku.

Kontaktní osoba:
Mgr. Regina Kokešová
rekok@seznam_cz
Mobil: +420 607 173 526